De muziekstudios van Sound Academy Arnhem zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer en de auto. We zitten op de Merwedestraat 2B te Arnhem op korte afstand van treinstation Velperpoort en Presikhaaf. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor zowel auto als fiets.

Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contact formulier. We beantwoorden jouw vraag vaak dezelfde dag. Telefonisch contact kan ook, maar we kunnen niet garanderen dat we gelijk opnemen i.v.m. werkzaamheden in onze muziek studio’s. Stuur in dat geval een appje of een email, dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

Contactgegevens

Merwedestraat 2b
6826 AB Arnhem
+31682529704
info@soundacademyarnhem.nl

Stuur ons een bericht

Sound Academy Arnhem volgt de AVG richtlijnen m.b.t. persoonsgegevens. Jouw contact gegevens worden niet gedeeld met derden en alleen gebruikt om jouw vragen te kunnen beantwoorden.

Klachten regeling

Klachtenregeling van opleidinginstituut Sound Academy Arnhem

  1. Ons opleidngsinstituut streeft er naar om de cursist zo goed en passend mogelijk onderwijs aan te bieden op het gebied van studiotechniek. Mocht u als cursist ondanks deze inspanningen niet tevreden zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met de betrokken docent of met de opleiding via info@soundacademyarnhem.nl
  2. Uw melding wordt onderzocht en besproken, waarbij we kijken of er onderling een oplossing gevonden kan worden.
  3.  U kunt na het onderlinge overleg of in plaats daarvan een klacht indienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin u zich uitlaat over de het doen of nalaten van ons instituut. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door een cursist. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. U kunt de klacht sturen naar de heer / mevrouw  J. van Zandbergen per mail (klacht@soundacademyarnhem.nl) en desgewenst per post naar het volgende adres: merwedestraat 2B, 6826AB, Arnhem
  4. Na indiening van de klacht krijgt u binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van het indienen van de klacht en de te volgen procedure en verwachte tijdsverloop.  De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarvan wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht. U wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.
  5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijn van 2 weken in kennis gesteld.
  6. De klacht is afgehandeld indien u dat heeft aangegeven of bevestigd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.
  7. Als cursist heeft u bovendien de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. De eventuele consequenties worden zsm door Sound Academy Arnhem afgehandeld. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl.